מצודות על שמואל א כה כא


מצודת דוד

"רעה" - במה שחרפו לומר מי דוד וגו'

"ודוד אמר" - בעת שפגשה בו אמר דוד לאנשיו אך לחנם שמרתי וגו'

מצודת ציון

"לשקר" - רוצה לומר על חנם

"ולא נפקד" - לא נחסר