קטע:מצודות על שמואל א כה יט

מצודת דוד

"לנעריה" - מוליכי המנחה