פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל א כה יד

מצודת דוד

"ויעט בהם" - בגערה הפריחם ללכת לדרכם

מצודת ציון

"ויעט" - ענין הפרחה כמו (לעיל טו יט) ותעט אל השלל