מצודות על שמואל א כה יד


מצודת דוד

"ויעט בהם" - בגערה הפריחם ללכת לדרכם

מצודת ציון

"ויעט" - ענין הפרחה כמו (לעיל טו יט) ותעט אל השלל