קטע:מצודות על שמואל א כה י

מצודת דוד

"היום רבו" - בעת ההיא נתרבו עבדים המתחזקים כל איש מול פני אדוניו לומר לאדונו אני גדול ממך וכן דוד חושב עצמו לגדול ממני עד שאתן לו מתן

"מי דוד" - רצה לומר וכי חשוב הוא כל כך ליתן לו מתן

מצודת ציון

"המתפרצים" - ענין התחזקות כמו (בראשית לח כט)מה פרצת עליך פרץ