פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל א כה ח

מצודת דוד

"לעבדיך" - על עצמם אמרו

"תנה נא" - עתה תנה את אשר תמצא ידך אם מעט ואם הרבה

"כי על יום טוב" - דרכם היה לעשות יום טוב ומשתה ושמחה בעת גזיזת הצאן וכן נאמר באבשלום (שמואל-ב יג כג) ויהי גוזזים וגו' ויקרא וגו' וצוה דוד לאמר לו הלא על יום טוב באנו ומהראוי לקבל אז את כל הבא בסבר פנים יפות

"ויגידו לך" - שאמת הדבר

"וימצאו הנערים" - על עצמם אמרו בעבור דוד שימצאו חן לקבלם בסבר פנים יפות

מצודת ציון

"בנו" - כמו באנו ותחסר האל"ף