פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל א כד ט


מצודת ציון

"ויקוד" - כפף הקדקוד

"אפים" - מלשון פנים