קטע:מצודות על שמואל א כד ב

מצודת דוד

"צורי היעלים" - סלעים גבוהים אשר היעלים מקננים בהן וכן נאמר (איוב לט א) הידעת עת לדת יעלי סלע

מצודת ציון

"בחור" - כל אחד היה נבחר