פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל א כג כד

מצודת דוד

"ויקומו וילכו" - לחקור ולחפש טרם בוא שאול

"בערבה" - במישור אשר מימין הישימון

מצודת ציון

"בערבה" - תרגם יונתן במישרא