קטע:מצודות על שמואל א כג כב

מצודת דוד

"הכינו עוד" - היו נכונים לראות מקום מהלכו כי מי ראהו שם הלא דבריכם מאומד ומשמועה

"כי אמר אלי" - עודו סר למשמעתי אמר לי שבערמה ובתחבולות יעשה מלחמה ולזאת מאוד מהצורך לחקור ולחפש אחריו

מצודת ציון

"הכינו" - מלשון הכנה

"ערום יערים" - מלשון ערמה