קטע:מצודות על שמואל א כג יז


מצודת ציון

"למשנה" - שני למלכות