פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל א כג ח


מצודת ציון

"וישמע" - ענין אסיפה הבאה משמיעת קול המאסף כמו (ירמיהו נא כז)השמיעו עליה ממלכות

"לצור" - ענינו הסבוב על העיר להצר לה ולכבשה