קטע:מצודות על שמואל א כג א


מצודת ציון

"שוסים" - בוזזים כמו (תהלים מד יא)ומשנאינו שסו למו