פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל א כב כג

מצודת דוד

"כי אשר יבקש" - הלא שאול המבקש נפשי לספותה הוא מבקש נפשך לזה אל תפרד מעלי ותהיה שמור עמדי