קטע:מצודות על שמואל א כב י

מצודת דוד

"בה'" - באורים ותומים

מצודת ציון

"וצידה" - מזון