קטע:מצודות על שמואל א כב ו

מצודת דוד

"תחת האשל ברמה" - מקום גבוה היה בגבעה ובה עמד אשל

"כי נודע דוד" - כי עד הנה היה נחבא ולא ראהו איש

מצודת ציון

"האשל" - האילן כמו (בראשית כא לג)ויטע אשל