פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל א כב ג

מצודת דוד

"יצא נא" - מן המערה לשבת אתכם

"מה יעשה לי אלהים" - באיזה מקום אמצא מנוח כי אז ישבו עמדי