פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל א כא ט

מצודת דוד

"ואין" - בלשון שאלה אמר לו האם אין יש פה חרב לתתה לי

"כי היה וגו' נחוץ" - ובעבור המהירות לא לקחתי מה עמדי

מצודת ציון

"ואין" - בחיר"ק כמו בציר"י וכן בן נון שהוא בחיר"ק וכמו (לעיל ד כא) אי כבוד

"פה" - כאן

"כלי" - תרגם יונתן מני

"נחוץ" - ענין מהירות רב וכן תרגם יונתן בבהילו