פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל א כא ב

מצודת דוד

"מדוע אתה לבדך" - שאין מהראוי לשר וגדול ללכת יחידי

"ויחרד" - מיהר בחרדה לקראתו

מצודת ציון

"נבה" - היא נוב והה"א בסופה במקום למ"ד בתחילתה