פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"ויריעו" - תרועת מלוכה

"הראיתם" - אם נותנים אתם לב לראות ולהתבונן בהמלך אשר בחר ה' כי אין כמוהו וגו' והגון הוא למלוכה

מצודת ציון

"הראיתם" - בה"א השאלה