פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"ולאלפיכם" - הם המשפחות החלוקות לאלפים

"לשבטיכם" - כל שבט לבד להטיל הגורל מי ימלוך