פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"ויאמר דוד שאול" - בבואו אל הבמה מצאו דודו ושאל להם אן הלכתם

"כי אין" - לא מצאנו אותם ובאנו אל שמואל לשאלו עליהם

מצודת ציון

"דוד" - אחי אביו

"אן" - אנה ובאה בחסרון הה"א