פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"לב אחר" - רצה לומר גודל לבב כאשר ראוי למלך

מצודת ציון

"כהפנותו" - כאשר פנה

"שכמו" - כתפו