קטע:מצודות על שמואל א י ו

מצודת דוד

"וצלחה" - תעבור עליך רוח ה' ותנבא עמם ותהיה נהפך לאיש אחר כי עתה אינך נביא

מצודת ציון

"וצלחה" - ועברה כמו (שמואל-ב יט יח) וצלחה הירדן