פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל א יט יד

מצודת דוד

"וישלח" - בבקר שלח אחריו לעמוד לפניו כמאז