קטע:מצודות על שמואל א יח כג

מצודת דוד

"הנקלה" - דבר קל הוא בעיניכם להתחתן במלך הלא אין להתחתן בו כי אם אחד מנכבדי העם ובהרבות מוהר אבל אנכי איש רש ואין כל ואף נקלה ולא מכובד ומדוע יחפוץ בי המלך אין זאת

מצודת ציון

"הנקלה" - מלשון קל

"רש" - עני

"ונקלה" - הוא הפוך המכובד