קטע:מצודות על שמואל א יח כב

מצודת דוד

"הנה חפץ בך המלך" - רצה לומר במה שמרב נשאת לאחר לא תחשוב שהיה מדעת המלך לא כן הוא כי הוא חפץ בך אף לא תחשוב שעבדי המלך מתקנאים בך והם אשר מאסו אותך בעיני מרב ותחוש פן ימאסוך גם בעיני מיכל גם זה לא הוא כי כל עבדי המלך אהבוך ומרב מאסה בך מעצמה אבל הואיל ומיכל אוהבת אותך התחתן במלך

"דברו אל דוד" - על כי דוד לא ענהו בחשבו כי מהתל בו כאשר התל בו עם מרב בחשבו שמדעת אביה קבלה קדושין מאחר ולזה צוה שאול את עבדיו לדבר בו

מצודת ציון

"בלאט" - בחשאי כמו (שופטים ד כא) ותבוא אליו בלאט