קטע:מצודות על שמואל א יח כ

מצודת דוד

"וישר הדבר בעיניו" - בחשבו שעל ידי זה תהי בו יד פלשתים