קטע:מצודות על שמואל א יח י

מצודת דוד

"כיום ביום" - כמו שרגיל בכל יום ויום כאשר באה עליו רוח רעה

מצודת ציון

"ותצלח" - ועברה

"ויתנבא" - תרגם יונתן ואשתטי רצה לומר היה מדבר דברי שטות ואמר לשון נבואה כי הנביא והשוטה מדברים דברי רמזים זה לנבואתו וזה לשטותו