קטע:מצודות על שמואל א יח טו


מצודת ציון

"ויגר" - פחד כמו (במדבר כב ג)ויגר מואב