קטע:מצודות על שמואל א יח ג

מצודת דוד

"באהבתו" - בעבור שהיה אוהב אותו כנפשו