פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על שמואל א יח א

מצודת דוד

"לדבר" - הוא הדבר שאמר שהוא בן ישי

"ונפש" - רצה לומר ואז בשמוע יהונתן שגם הוא בן אדם גדול נקשרה נפשו בנפש דוד

מצודת ציון

"נקשרה" - מרוב האהבה כאלו נפשו קשורה בנפשו ונתחברת בה והוא מלשון מליצה וכן (בראשית מד ל)ונפשו קשורה בנפשו