קטע:מצודות על שמואל א יז נב

מצודת דוד

"וירעו" - תרועת שמחה ונצחון

מצודת ציון

"וירעו" - מלשון תרועה

"עד בואך גיא" - עד אשר תבוא לגיא וכאלו מדבר עם מי שמכיר המקום