קטע:מצודות על שמואל א יז מז

מצודת דוד

"כי לא בחרב" - כי הלא אינם בידי

"כי לה' המלחמה" - על ה' להלחם על שחרפת עמו ובידו לתת אתכם בידנו מבלי חרב

מצודת ציון

"יהושיע" - מלשון תשועה