קטע:מצודות על שמואל א יז לח


מצודת ציון

"מדיו" - מלבושיו כמו (לעיל ד יב) ומדיו קרועים