קטע:מצודות על שמואל א יז לה


מצודת ציון

"והחזקתי" - ואחזתי