קטע:מצודות על שמואל א יז לב

מצודת דוד

"אל יפול" - לא יחרד לב אדם בעבור הפלשתי