קטע:מצודות על שמואל א יז לא

מצודת דוד

"אשר דבר דוד" - לבזות גבורת הפלשתי באמרו מי הפלשתי וגו' והרי הוא כאומר שהוא ילחם בו