קטע:מצודות על שמואל א יז כז

מצודת דוד

"כדבר הזה" - האמור למעלה