קטע:מצודות על שמואל א יז כו

מצודת דוד

"כי מי" - במה נחשב הוא לחרף מערכות עם ה'

"מה יעשה לאיש" - אף שכבר שמע חזר ושאל להכנס בדברים ולומר שהוא ילך

מצודת ציון

"הלז" - הזה