קטע:מצודות על שמואל א יז כג

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ממערכות פלשתים" - חוזר על מלת עולה