קטע:מצודות על שמואל א יז כא

מצודת דוד

"ותערוך" - סדרו וערכו מערכתם ישראל ופלשתים זה מול זה