פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"נלחמים" - מוכנים המה להלחם

"והמה" - שלשת בני ישי