פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"הלכו אחרי שאול" - לרוב חשיבותם הלכו ליד המלך

מצודת ציון

"ומשנהו" - השני לו