קטע:מצודות על שמואל א יז טז

מצודת דוד

"ויתיצב" - עמד בין המערכות ודבר דבריו בבוקר ובערב עד נשלמו ארבעים יום טרם בוא דוד