פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"מאחרי פלשתים" - שב למקומו ולא רדפם עוד