קטע:מצודות על שמואל א יד לו


מצודת ציון

"ונבזה" - מלשון בזה ושלל

"הלום" - לפה כמו (שם ג ה) אל תקרב הלום