פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"אותו החל" - רצה לומר עם האבן האמור למעלה התחיל בנין המזבח וגמרה בשאר אבנים

מצודת ציון

"אותו" - עמו