קטע:מצודות על שמואל א יד כח

מצודת דוד

"ויעף העם" - רצה לומר והנה בעבור זה נעשה העם עייף ויגע