פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"ועמדנו" - אז נעמוד במקומנו ולא נעלה להלחם

"דומו" - המתינו במקומכם עד נבוא אליכם

מצודת ציון

"כה" - כן

"דומו" - המתינו כמו (יהושע י יב)שמש בגבעון דום

"הגיענו" - מלשון הגעה

"תחתינו" - במקומינו