קטע:מצודות על שמואל א יג כב

מצודת דוד

"ותמצא" - אבל לשאול וליונתן להם לבדם נמצא חרב וחנית

"ולא נמצא חרב" - כי לא היה בישראל חרש ברזל לעשותם

"והיה ביום מלחמת" - בעת שנלחמו עם פלשתים